Groot Samengesteld Jongerenkoor

Goed nieuws voor enthousiaste koorleden!

We hopen weer een Groot Samengesteld Jongerenkoor op te richten voor het jaar 2014!

 

Wat zijn de plannen?

We hebben, ter afwisseling, ditmaal gekozen voor een Passie-Paasconcert. Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 12 april 2014 in de Joriskerk in Amersfoort.

 

Wat hopen we te gaan doen?

Deze keer hopen we, net als vorig jaar, prachtige muziek uit te gaan voeren. Verschillende musici (o.a. een strijkorkest en piano) en het koor Magnalia Dei uit Amersfoort zullen hier hun medewerking aan verlenen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor een goed doel.

 

Waar en op welke data hopen we te repeteren?

We hopen op vier zaterdagen van 10.00 uur tot 13.00 uur te repeteren in gebouw Eben-Haëzer (tegenover de Dorpskerk), Schoutstraat 8a te Woudenberg.

De data van de repetities zijn:

  • zaterdag 11 januari 2014
  • zaterdag 8 februari 2014
  • zaterdag 8 maart 2014
  • zaterdag 5 april 2014

 

Wie zoeken wij?

We zoeken gemotiveerde koorleden in de leeftijd van 16-40 jaar die graag hun bijdrage aan dit concert willen leveren.

Als je je opgeeft, ben je verplicht alle repetities en het concert mee te doen. Verzuim is alleen, na overleg, toegestaan bij ziekte of bijzondere familieomstandigheden. Andere redenen worden niet geaccepteerd. Omdat we slechts vier repetities hebben om de muziek in te studeren, is het echt nodig dat je allevier de keren aanwezig bent! Ongeoorloofd verzuim betekent dat je niet langer kunt meedoen.

Wat zijn de kosten?

De kosten om mee te doen, zijn 35 euro. Dit bedrag is een tegemoetkoming in de kosten van o.a. bladmuziek, musici, huur piano en de kosten die verbonden zijn aan het afhuren van de repetitielocatie. Het bedrag dient de eerste repetitie betaald te worden.

CD

Excellent Recordings uit Nunspeet zal van dit concert weer een professionele geluidsopname maken.

 

Hoe geef ik me op?

Heb je al zin in zingen? Geef je dan snel op via het onderstaand formulier of stuur een mail naar info@gsjk.nl.

Geef je meerdere personen tegelijk op, dan vragen wij je om ook de gegevens van deze personen compleet aan te leveren, inclusief emailadressen.

 

Uiterste aanmelddatum

Let op: Om de muziek goed uit te kunnen voeren, is een goede partijverdeling nodig. Om inzage te hebben of we dit concert daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren, vragen wij jullie vriendelijk om je op te geven vóór vrijdag 1 november a.s. Als er niet voldoende aanmeldingen zijn of als de partijverdeling verhoudingsgewijs niet goed is, dan kunnen we helaas niet starten met het GSJK.

Dus: aarzel niet en geef je op! Mail deze informatie ook door aan je vrienden en bekenden!

Meld je aan via onderstaand formulier. We zien uit naar jullie reacties!


Met muzikale groet,

Evert van Dijkhuizen, dirigent

Lydia Vogelaar, secretaresse

Arend-Jan Wielink, organisatie
 

Voor alle genoemde data geldt: Deo volente!

Volg het GSJK ook op facebook!

Vragen?

Heb je vragen over het Groot Samengesteld Jongerenkoor? Stuur ons een mail